Авторско право - Блогът на Rusina Уни-Блог™. Продукт на "Успей в България. Всички права запазени.

Авторско право

Моите данни трябва да са защитени срещу случайно или неправомерно унищожаване, загуба и промяна.Много е важно и авторското право. Авторското право възниква със създаване на произведението, което означава, че не е необходима регистрация или друго действие, както например защитата на други обекти на интелектуална собственост като патенти, търговски марки, промишлени дизайни и др. Съдържанието на авторското право се състои в редица правомощия, които целят да позволят на автора да се възползва от създаденото от него произведение и да възпрепятстват използването му от лица, които не са носители на правото. За да защитя авторското си право аз съм си осигорила правова защита чрез”Impressum” и ” Datenschutz”. Всяко използване на мои материали без мое разрешение ще бъде санкционирано!!!