Уни-Блог™. Продукт на "Успей в България. Всички права запазени.
Лидери в Маркетинга

стратегии

Закони на Маркетинга

Закони на Маркетинга

По-добре да бъдеш пръв, отколкото по-добър     Основната задача на маркетинга е да създадете категория, в която сте пръв. Това е законът за първенството: По-добре да бьдеш пръв, отколкото по-добър. Много по-лесно е да те запомнят, ако си пръв,…