Уни-Блог™. Продукт на "Успей в България. Всички права запазени.
Лидери в Маркетинга

Страхът от Бедност

бедност

 

Страхът от бедността не е нищо повече от състояние на ума! Но е достатъчен да провали шансовете ви за успех в каквото и да било начинание.
Този страх парализира разума, унищожава въображението, убива самоувереността, подкопава ентусиазма, обезсърчава инициативата, обърква намеренията ни, поощрява протакането, понижава желанието за работа и прави самоконтрола невъзможен. Прави човека безличен, лишава го от възможността да разсъждава адекватно, намалява концентрацията, обезсмисля упорството, унищожава волята, опустошава амбициите, отслабва паметта и предпоставя провала във всички възможни форми. Той убива любовта и всички благородни чувства, проваля приятелствата и предизвиква безброй катастрофи, лишава хората от сън, смазва ги и ги прави нещастни. И всичко това, след като без съмнение живеем в свят на изобилие където между нас и нашите желания не стои нищо освен отсътствието на ясна цел.

Страхът от бедността несъмнено е най-разрушителният от шестте основни вида страх. Той е поставен начело на списъка, защото е най-трудно да бъде преодолян. Произтича от вродената склонност на човека да експлоатира икономически ближния си. Почти всички no-низши животни се ръководят от инстинктите си, но техният умствен капацитет е ограничен и затова се унищожават физически, изяждат се. Човекът със своите по-висши чувства, със способността си да разсъждава, по правило не унищожава физически ближния си. По-голямо удоволствие му доставя да го „погълне” финансово. “Човекът е толкова алчен, че са създадени всевъзможни закони, за да предпазват хората един от друг.
Нищо не носи толкова страдания и унижения, колкото бедността! Само онези, които са я преживели, знаят какво означава това.

Comments

comments