Уни-Блог™. Продукт на "Успей в България. Всички права запазени.
Лидери в Маркетинга

Защо хората не вярват във себе си?

вярата

Вярата в собствените сили и чувството, че можете да се справите с всичко, е важен елемент в духовния облик на всеки, който иска да изживеете един пълноценен щастлив живот. Основната причина хората да не успяват в своята професионална кариера, в бизнес начинанията си и дори в личния си живот, е липсата на този ключов елемент за техния успех. Защо хората не вярват във възможностите си? Една от често срещаните причини е, че хората около тях – най-често родителите никога не са показали задоволство от тяхното представяне в училище или в друга житейска област и са насадили у тях чувство за малоценност.

Има хора, вкусвали инцидентно от успеха, но след това са преживели сериозен провал и остават да живеят с чувството, че в техния живот доминира науспехът. Това ги лишава от самоувереност и спъва действията им, когато се изправят пред някаква трудност.

Вярата в собствените възможности е ключов елемент за правилната самооценка на отделната личност. За да добиете самочувствие, че можете да вземате правилни решения, трябва да повярвате в себе си. Трябва да се убедите, че сте значим за себе си и за обществото. Ако не уважавате себе си, как ще повярвате, че решенията ви ще доведат до положителен резултат?

Обикновено ние се тревожим много повече от мнението на другите за нас и нашите действия, отколкото от нашето мнение за възможностите ни. Големият проповедник и писател от средата на двайсети век Уилям Боуткер напомня на читателите си:

“Няма значение какво мислят хората за вас. Те могат да ви надценят или подценят. Докато открият истинската ви стойност, вашият успех зависи главно от това какво вие мислите за себе си и дали си вярвате. Ако вярвате в себе си, можете да успеете, дори и никой друг да не вярва във вас. Ако не си вярвате, това никога няма да стане.”

Повярвай в себе си!

Аз знам, че ти можеш!

Comments

comments