Уни-Блог™. Продукт на "Успей в България. Всички права запазени.
Блогът на Магдалена Шипковенска

ДА БЪДЕМ БЛАГОДАРНИ!

ДА БЪДЕМ БЛАГОДАРНИ!

Да бъдем благодарни за всичко, което имаме и което се е случило в живота ни досега, ни прави по-щастливи, радостни и стабилни. Благодарността върви ръка за ръка с щастието, но ни дава и силни нравствени устои. Добрите неща създават позитивна…