Уни-Блог™. Продукт на "Успей в България. Всички права запазени.
Блогът на Магдалена Шипковенска

МОТИВАЦИЯ ЗА УСПЕХ

МОТИВАЦИЯ ЗА УСПЕХ

Мотивация за успех – това  е движещата сила за постигане на целите. Тя ни помага да вървим напред, да преодоляваме трудностите и да не забравяме накъде сме тръгнали. В английския корен на думата “мотивация” се преплитат  думите “движение” и “емоция”…