Уни-Блог™. Продукт на "Успей в България. Всички права запазени.
Блогът на Магдалена Шипковенска

ИДЕИ ЗА БИЗНЕС

ИДЕИ ЗА БИЗНЕС

ТРИ  СТЪПКИ  ЗА  ИЗГРАЖДАНЕ  НА  ПЕЧЕЛИВШ  БИЗНЕС Когато стартира собствен бизнес, всеки предприемач обмисля различни идеи за бизнес и си задава три основни въпроса: КАКВО?  ЗАЩО?  КАК? КАКВО да бъде естеството на бизнеса? ЗАЩО да бъде ситуиран в Интернет? КАК…