Уни-Блог™. Продукт на "Успей в България. Всички права запазени.
Блогът на Магдалена Шипковенска

УСПЕЙ В БЪЛГАРИЯ – КАКВА Е ПОЛЗАТА ЗА ТЕБ?

УСПЕЙ В БЪЛГАРИЯ – КАКВА Е ПОЛЗАТА ЗА ТЕБ?

Стремежът на българите към знания е пословичен. За съжаление в днешно време се нареждаме на едно от последните места в Европа по усвояване, осмисляне и прилагане на наученото в училище. Още по-стряскаш е фактът, че в епохата на Интернет и главоломно…