Уни-Блог™. Продукт на "Успей в България. Всички права запазени.
Блогът на Магдалена Шипковенска

Дали сме грамотни…?!

Дали сме грамотни…?!

Защо в 21 век поставяме под съмнение грамотността на българите? Едно от най-милите тържества на децата от първи клас е празника “Вече сме грамотни”. След като са изучили всички букви и могат да съставят и четат прости изречения, те  заявяват…